Ý nghĩa và quy luật của Ngũ hành tương sinh tương khắc

Ý nghĩa và quy luật của Ngũ hành tương sinh tương khắc

Ngũ hành bao gồm 5 yếu tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ với mối quan hệ tương sinh và tương khắc với nhau, ảnh hưởng đến sự phát triển và vận động của mỗi người. 1. Quy luật tương sinh Tương sinh luôn cho thấy sự tốt đẹp vì nó thể hiện qua sự thúc đẩy, hỗ …