VIỄN THÔNG QUANG TRUNG

26 Hồ Văn Long – Tân Tạo – Bình Tân – Tp.HCM

Liên hệ: 0972.331.338 – 0927.331.338

Sau khi chuyển khoản, khách hàng nhắn tin cho mình để mình biết bên nào chuyển nha.

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG:

Mua hàng liên hệ: 0972.331.338 – 0927.331.338

Hỗ trợ kỹ thuật: 0778.331.338

Phản hồi chất lượng: 0845.331.338